Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

STEYR, CHRISTKINDL, STEINBACH
Termín: 15.12.2018 – Prohlídka starobylého Steyru, nedalekého Christkindlu – barokní kostel, odkud zasílají děti z celého světa vánoční poštu. Přejezd do Steinbachu. Cena: 490,-Kč/osoba
ADVENT VE VÍDNI
Termíny: 8.12.,15.12.,16.12.2018 - Prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva vánočních trhů, individ.program. Cena: 560,-Kč/osoba
ADVENT V LINCI
Termíny: 9.12.,15.12.2018 - Prohlídka Lince, návštěva vánočních trhů, individuální program, možnost projížďky vláčkem Linz City Express (zpoplatněno). Množství kaváren láká k ochutnání tradičního lineckého dortu. Cena: 350,-Kč/osoba

Příroda - soutěsky

SOUTĚSKA YSPERKLAMM a hrad RAPPOTTENSTEIN
 

Termíny: 11.05., 12.05., 05.10.2019     Cena: 590,- Kč / osoba včetně vstupu do soutěsky

 

Vydáme se do lesů a hlubokých údolí mezi Novohradskými horami a řekou Dunaj. Poznáte hrad Rappottenstein (cca 9 EUR dospělý, 7 EUR student a senior), který nebyl nikdy dobyt, a proto je jedinečnou ukázkou středověké architektury. Uchvátí vás kouzlo soutěsky řeky Ysper, kde budeme stoupat po dobře jištěných dřevěných schodech a můstcích kolem vodopádů a hlubokých tůní. Vyberete si ze 2 tras – 4 km (převýšení 300 m) nebo 11 km (převýšení 450 m).
Autobus bude parkovat u útulného hostince, kde bude čas na občerstvení. Potřebujete boty, které nekloužou a doporučujeme turistické hůlky.
 
Odjezd: v 07.30 hod. Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách
 
 
 VODOPÁDY a SOUTĚSKY ÖTSCHERU a MARIAZELL 
 

Termíny: 18.05.2019                                                           Cena: 790,- Kč / osoba - včetně vstupu do soutěsky

 

V malebné přírodní rezervaci Ötscherland se vydáme od jezera Erlaufstausee do nitra soutěsky přezdívané Grand Canyon Rakouska k turistické chatě Ötscherhaus. Procházka k vodopádu Mirafall a průchod soutěskou po proudu říčky Ötscher až k rozcestníku u vodní elektrárny. Odtud stoupání kolem velkého vodopádu Lassingfall až k vodní nádrži Stausee. Odpoledne návštěva poutního místa Mariazell s kostelem zasvěceným Narození Panny Marie se zázračnou Kaplí u Svaté studny, kaplí sv. Michala a křížovou cestou.

 

Odjezd: v 06.00 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

 

 

ALPSKÉ SOUTĚSKY
 

Termíny: 10.08.2019                                               Cena: 990,- Kč / dosp. osoba, 820,- Kč / děti do 15 let

včetně vstupu do soutěsek a jeskyně

 

Návštěva nejkrásnějších soutěsek na severu Alp. Soutěska Vorderkaserklamm – divokásoutěska plná kaskád. Jeskyně Lamprechtshöhle – jeden z nejrozsáhlejších jeskynních systémů v Evropě. Soutěska Seisenbergklamm je 600 m dlouhá, začíná přímo z horské obce Weissbach. V odpoledních hodinách návštěva městečka Lofer.

 


Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

 

 

MEDVĚDÍ SOUTĚSKA
 

Termíny: 01.06.2019                                                           Cena: 870,- Kč / osoba - včetně vstupu do soutěsky

 

Návštěva jednoho z nejkrásnějších koutů Štýrska. Název dostala díky četným kosterním pozůstatkům medvěda skalního, který zde žil. Můžete s námi podniknout výstup po nezapomenutelných 163 žebřících, lávkách a můstcích trvající cca 3 hodiny. Po výstupu a odpočinku u horské chaty Guter Hütte budeme pokračovat po turistické cestě do Teichalmu. Zdatnější turisté mohou podniknout túru na Hochlantsch (1.720 m) s jedinečným výhledem do okolí.

 

Odjezd: v 05.30 hod. – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

 

 

HOCHKAR 1808 m a SOUTĚSKA WASSERLOCHKLAMM

Termín: 16.06.2018                                  Cena:    850,- Kč / osoba - včetně vstupu do soutěsky

Program: výjezd alpskou silnicí do lyžařského centra v nadmořské výšce 1480 m. Pěší výstup na vrchol Hochkaru (1808 m). Kruhové rozhledy na vrcholy Alp. Pěší turistika na hřebeni a sestup do lyžařského centra. Odpoledne návštěva soutěsky Wasserlochklamm – jedna z nejúchvatnějších hříček přírody v Rakousku. Voda zde vymlela koryta, vyhloubila hluboké tůně a z výšky 152 m se valí vody pěti nádherných vodopádů. Snadno schůdný a v souladu s okolní přírodou postavený systém lávek s pevnými schody a můstky vede 900 m dlouhou soutěskou. Výstup překonává výškový rozdíl 300 m.

Odjezd: v 06.00 hodin - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

 

HORSKÉ PASTVINY SALCBURSKA A SOUTĚSKA LAMMERKLAMM

Termíny: 28.07.2018                                  Cena: 790,- Kč/ osoba - včetně poplatku za placenou silnici a soutěsku

Program: návštěva soutěsky Lammerklamm. Po dobře jištěných schodech se dostanete až k nejkrásnější části k tzv. temné soutěsce, kde se skály zužují na pouhý jeden metr. Poté přejedeme panoramatickou silnicí na Postalm – největší oblast horských pastvin v Rakousku. Po celé léto se zde pase více než 2 000 krav, jejichž mléko se z části zpracovává přímo na tamních horských chatách. Trasa s průvodcem vede kolem několika horských chat, kde je možné posedět, ochutnat a zakoupit vynikající sýry a další mléčné výrobky. Jsou zde úchvatné výhledy na pohoří Tennengebirge, Salcburské Dolomity a Solnou komoru. Poté sjezd k jezeru Wolfgangsee, dle časových možností krátká zastávka v malebném městečku Strobl.

Odjezd: v 06.00 hodin – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.

 

SOUTĚSKA DR. VOGELGESANG - turistický okruh - NOVINKA

 

Termín: 28.07.2019                                                                                                                                                Cena:760,- / osoba

včetně vstupu do soutěsky

 

Turistická trasa bude zahájená kouzelnou kamennou soutěskou s vodopády - Dr. Vogelgesang-Klamm, což je 2. nejdelší soutěska v Rakousku. Je dlouhá 1,5 km a zdolá se celkem 500 schodů. Potom vystoupáme na rozkvetlé alpské pastviny s nádhernými výhledy na horské štíty a dále k chatám Bosruckhütte a Hofalm. Po občerstvení pravými alpskými pochoutkami už budeme klesat lesy zpět k autobusu. Celkem cca 10 km a 700m převýšení. Průvodce Vám doporučí i další alternativní trasy podle zájmu - kratší i delší.

 

Odjezd: v 05.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách.