Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

STEYR, CHRISTKINDL, STEINBACH
Termín: 15.12.2018 – Prohlídka starobylého Steyru, nedalekého Christkindlu – barokní kostel, odkud zasílají děti z celého světa vánoční poštu. Přejezd do Steinbachu. Cena: 490,-Kč/osoba
ADVENT VE VÍDNI
Termíny: 8.12.,15.12.,16.12.2018 - Prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva vánočních trhů, individ.program. Cena: 560,-Kč/osoba
ADVENT V LINCI
Termíny: 9.12.,15.12.2018 - Prohlídka Lince, návštěva vánočních trhů, individuální program, možnost projížďky vláčkem Linz City Express (zpoplatněno). Množství kaváren láká k ochutnání tradičního lineckého dortu. Cena: 350,-Kč/osoba

OKRUH IRSKEM A ANGLIE

Termíny: 19.07. - 30.07.2018                 

Cena:      13.990,- Kč / osoba

 

Program:

1. den – odjezd z Č. Budějovic, Písku a Plzně v dopoledních hod. Cesta přes Německo do Calais. Noční trajekt do Doveru.
2. den – ráno prohlídka historického města Bath (muzeum římských lázní, katedrála Lucerna západu, muzeum Jane Austenové, procházka mezi nádhernými georgiánskými domy a parky z 18. století), noční přejezd Walesem.
3. den – trajekt do Irska. Příjezd do NP Wiclow Mountains. Prohlídka údolí Dvou jezer (Glendalough) se slavným klášterem sv Kevina – tzv. irských Delf. Lehká turistika v okolí. Přejezd na ubytování.
4. den - okruh podél poloostrova Dingle - rybářské městečko Dingle, keltská pevnost Dunbeg, nejzápadnější mys Irska Dunmore s vyhlídkou na soustroví Blasket, nejstarší kostelík v Irsku Gallarova oratoř, románské opatství Kilmalkedar.
5. den - vyhlídková cesta Ring of Kerry (přírodní a historické zajímavosti) podél pobřeží poloostrova Iveragh. Zastávky v městečkách Waterville a Sneem. Průsmyk Moll´s Gap s vyhlídkou na nejvyšší horu Irska Carrauntoohill (1038 m). Zastávka u šlechtického sídla Muckross.
6. den - výlet na 200 m vysoké Moherské útesy a fakultativně na Aranské ostrovy. Fakultativně plavba na ostrov Inisheer (cca 25 EUR), odkud jsou hezké výhledy a kde je možné zahlédnou tuleně. Procházka k posvátnému prameni, pevnosti z doby bronzové a k ruinám středověkého strážního hradu. Odpoledne prohlídka historického Limericku.
7. den - výlet do pohoří Macgillycuddys Reeks: procházka soutěskou Gap of Dunloe (cca 12 km), poté přesedneme na loďky a vydáme se na 20 km dlouhou romantickou plavbu NP Killarney.
8. den - okruh podél jižního pobřeží Irska. Kolem zálivu Bantry do městečka Glengarriff, odtud plavba kolem skalisek, na kterých žijí desítky tuleňů, na ostrůvek Garinish (cca 10 EUR), kde je možnost návštěvy pěkné botanické zahrady. Zastávka u šlechtického sídla Bantry.
9. den - turistika v NP Killarney – cesta k jezeru Devil´s Punch Bowl. Poté prohlídka města Killarney s katedrálou Panny Marie a příjemnými hospůdkami.
10. den - odjezd z ubytování v časných ranních hod., přejezd do centra irské metropole Dublinu, prohlídka města a návštěva palírny irské whisky Jameson. Noční trajekt do Walesu.
11. den – ráno příjezd do Londýna (Westminster Abbey, budovy parlamentu, Big Ben, Downing street č. 10, sídlo premiéra, Buckinghamský palác, Trafalgar
Square s Národní galerií, čtvrť Soho – možnost ochutnání mezinárodních i místních specialit, náměstí Picadilly a Leicester, pro zájemce jízda metrem k Londýnskému
Toweru a slavnému mostu Tower Bridge). Trajekt do Francie.
12. den – příjezd do Č. Budějovic v odpoledních hodinách.

 

Cena zájezdu zahrnuje:
7x ubytování ve 4 lůžkových mobilhomech, dopravu klimatizovaným autobusem, trajekty, průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje:
cestovní pojištění, stravu, vstupy do objektů a lodě.
Ubytování: 7x nocleh v kompletně vybavených 4-5 lůžkových mobilhomech (s oddělenými dvoulůžkovými ložnicemi). Mobilhomy jsou vytápěny, mají vlastní
sociální zařízení a lze si v nich připravovat stravu ve vybavené kuchyňce. Rekreační areál se nachází v oblasti jezera Leane nedaleko Killarney.
Doporučená částka na vstupy: 70 EUR
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 23.1.2018 – 600,- Kč, do 28.2.2018 – 300,- Kč

VELKÝ OKRUH SKOTSKEM s návštěvou Londýna

Termín: 09.08. - 19.08.2018

Cena:    12.990,- Kč / osoba

             11.990,-Kč / osoba ubytovaná v ložnici s palandami

Program:

1. den – odjezd z Č. Budějovic, Písku, Prahy a Plzně v ranních hodinách. Cesta přes Německo. Nocleh nedaleko města Calais.
2. den –
ráno trajekt přes průliv La Manche. Celodenní prohlídka Londýna (Westminster, St.James Park, Hyde Park, Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác, muzea). Noční přejezd do Skotska.
3. den –
prohlídka skotské metropole Edinburghu (Královská míle – ulice vedoucí od hradu kolem katedrály St. Gilese až k paláci Holyrood, rezidenci britských panovníků ve Skotsku). Odpoledne zastávka u Rosslynské kaple (známá ze Šifry mistra Leonarda). Večer příjezd do Glen Affric, ubytování.
4. den –
program u jezera Loch Ness (hrad Urquarth, městečko Drumnadrochid, muzeum lochnessky). Prohlídka Invernessu a zastávka na bitevním poli u Cullodenu.
5. den –
fakultativní výlet na ostrov Sky (hrad Eileen Donan a skanzen, Portree, poloostrov Trotternish, Kilt Rock, skalní útvar Old man of Storr, zříceniny hradu Duntulm a jiné...). Cena 650,- Kč.
6. den –
cesta na severozápad krajem fjordů, hor a jezer: vodopády Raven Falls, zahrady Inverewe, jezero Loch Marree.
7. den –
fakultativní výlet lodí na Orkneje: ostrov Mainland, megalitické památky, městečko Kirkwall, památky na Kelty i Vikingy, drsná příroda skotského severu. Cena 650,- Kč + cca 40,- GBP.
8. den –
návštěva palírny skotské whisky, prohlídka prehistorické lokality Clava Cairns a prohlídka hradu Cawdor.
9. den –
zastávka u vodních kaskád ve Fort Augustus, vyhlídková jízda údolím Glencoe (nejpůsobivější scenérie Skotské vysočiny), zastávka u jezera Loch Lomond a v malebném městečku Luss. Večer zastávka u opatství Melrose. Noční přejezd do Londýna.
10. den –
celodenní prohlídka Londýna (katedrála, Tower, London Eye, Piccadilly Circus, Soho a jiné). Osobní volno k návštěvě muzeí: Národní galerie, British Museum, Madame Tussaud nebo na nákupy. Noční přejezd do ČR.
11. den –
příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

 

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 6x ubytování ve vybavených chatách ve Skotsku, 1x ubytování v hotelu F1 u Calais (společné WC na patře), trajekty, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena zájezdu nezahrnuje:
pojištění léčebných výloh, stravování, vstupné, MHD v Londýně (cca 5,- GBP), lodní výlet
Ubytování: 6x nocleh v kompletně vybavených 6lůžkových chatách (s oddělenými 2lůžkovými ložnicemi). Chatky jsou vytápěny, mají vlastní sociální zařízení a lze si v nich připravovat stravu. Rekreační areál se nachází v jednom z nejkrásnějších skotských údolí - Glen Affric. 1x nocleh v hotelu F1 u Calais.
Doporučená částka na vstupy: cca 60 GBP
ČASOVÁ SLEVA: při objednávce do 28.02.2018 – 500,- Kč

 

 

VELKÁ BRITÁNIE / PERLY JIŽNÍ ANGLIE

 

Termíny: 14.08.– 19.08. 2018                       

Cena:      8.890,- Kč / osoba

 

Program ve spolupráci s CK Intertrans:

1. den - odjezd z Č. Budějovic a Plzně, tranzit Německem a Belgií do francouzského Calais.
2. den - dopoledne přejezd Eurotunelem do Británie. Odpoledne návštěva královského městečka Windsor s možností prohlídky zámku, který je víkendovou rezidencí britské královny Alžběty II. V rámci prohlídky navštívíte státní apartmány i bohatě zdobenou kapli sv. Jiří, kde je pohřbeno mnoho králů a královen. Ubytování.
3. den - dopoledne návštěva univerzitního města Oxford s Christ Church College. Přejezd ke Stonehenge – nejznámější prehistorické památce v Evropě, kterou tvoří soubor megalitů obrovské velikosti a váhy až 50 tun. Na závěr středověké městečko Salisbury, jehož perlou je raně gotická katedrála s nejvyšší kostelní věží v Anglii. Návrat do hotelu, nocleh.
4. den - prohlídka největšího přímořského letoviska v jižní Anglii, Brightonu (úzké uličky, které tvoří jádro staré rybářské vesničky, z níž se vyvinul Brighton...) Odpoledne přejezd do blízkého národního parku Seven Sisters s úchvatnými přírodními scenériemi, skalnatým pobřežím s výhledy na slavné, zářivě bílé křídové útesy. Večer návrat do hotelu, nocleh.

5. den - pěší prohlídka aristokratického Westminsteru – budovy Parlamentu s věží se zvonem Big Ben, vládní třída Whitehall včetně známé Downing Street, Buckinghamský palác – sídlo královny, čtvrť Soho, tržnice Covent Garden, náměstí Piccadilly Circus a Trafalgar Square. Odpoledne možnost návštěvy Muzea voskových figurín Madame Tussaud’s nebo věhlasné British Museum či National Gallery. Osobní volno je možné využít k nákupům na nejznámější londýnské obchodní třídě Oxford Street. Okružní jízda - most Tower Bridge, pevnost Tower, katedrála sv. Pavla. Večer odjezd z Londýna a Eurotunelem zpět do Francie.
6. den - tranzit Belgií a Německem, příjezd do ČR v odpoledních (večerních) hodinách.

 

Sleva: 3.osoba na přistýlce 300,- Kč /os. / pobyt.
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní
ve 2-3 lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2x trajekt, služby průvodce, komplexní pojištění
Cena zájezdu nezahrnuje:
vstupné, svoz z Č. Budějovic do Prahy a zpět + 450,- Kč (minimální počet 3 osoby)

Doporučená částka na vstupy: 100 GBP