Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

STEYR, CHRISTKINDL, STEINBACH
Termín: 15.12.2018 – Prohlídka starobylého Steyru, nedalekého Christkindlu – barokní kostel, odkud zasílají děti z celého světa vánoční poštu. Přejezd do Steinbachu. Cena: 490,-Kč/osoba
ADVENT VE VÍDNI
Termíny: 8.12.,15.12.,16.12.2018 - Prohlídka historických památek s průvodcem, návštěva vánočních trhů, individ.program. Cena: 560,-Kč/osoba
ADVENT V LINCI
Termíny: 9.12.,15.12.2018 - Prohlídka Lince, návštěva vánočních trhů, individuální program, možnost projížďky vláčkem Linz City Express (zpoplatněno). Množství kaváren láká k ochutnání tradičního lineckého dortu. Cena: 350,-Kč/osoba

Advent Německo

PASOV - město na soutoku tří řek nazývané ,, německé Benátky “

Termíny: 01.12., 08.12., 15.12.2018 - ADVENT                                   Cena: 410,- Kč /osoba

Program: prohlídka památek města na soutoku řek Dunaj, Inn a Ilz, mezi nimiž vyniká dóm sv. Štěpána s patrně největšími chrámovými varhanami na světě. Barokní podobu města vytvořili italští barokní mistři v 17. stol., kteří pracovali také v České republice. V osobním volnu návštěva vánočního trhu nebo nákupy v centru nebo v obchodních domech na nákupní třídě.

Odjezd: v 07.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

NORIMBERK - město s neopakovatelnou vánoční atmosférou

Termíny: 01.12.2018 - ADVENT                                                         Cena: 790,- Kč / osoba

Program: prohlídka památek s průvodcem - gotická kašna Schöner Brunnen, chrám Sv. Vavřince, Panny Marie s orlojem, Sv. Sebalda, císařský hrad, Spital, kde byly uloženy římské korunovační klenoty, radnici s možností návštěvy podzemí, kde je středověké vězení s výstavou středověkých mučidel. Jedny z největších vánočních trhů s typickou bavorskou atmosférou, volno.

Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

REGENSBURG a DEGGENDORF – starobylá bavorská města na Dunaji

Termín: 02.12.2018 – ADVENT                                                         Cena: 740,- Kč / osoba

Program: dopoledne zastávka v historickém Deggendorfu – středověké náměstí s pěší zónou a krásnou radnicí, několik kostelů, částečně dochované středověké hradby, adventní trhy. Odpoledne prohlídka Regensburgu - římská Porta Praetoria, malebný kamenný most Steinere Brücke z 12. st., stará radnice, gotický dóm Sv. Petra, patricijské věžové domy, památky od antiky po současnost… Adventní trhy.

Odjezd: v 07.30 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

REGENSBURG–plavba křišťálovou lodí plavba plná zážitků s fascinujícím světem vody a křišťálu

Termín: 08.12.2018 - ADVENT                  Cena: 1.090,- Kč/osoba, 910,-Kč/dítě 5-13 let, 660,-Kč/dítě do 5 let

Program: prohlídka Regensburgu - římská Porta Praetoria, malebný kamenný most Steinere Brücke z 12. st., stará radnice, gotický dóm Sv. Petra, patricijské věžové domy, památky od antiky po současnost. Poté téměř dvouhodinová plavba lodí Kristallschiff z Regensburgu k Walhalle a zpět. Adventní trhy - romantický vánoční trh s tradičními řemesly na zámku Thurn a Taxis (vstupné dospělí cca 9 EUR, děti 6-16 let cca 2,50 EUR), adventní trh na náměstí v centru Regensburgu před katedrálou…

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

DRÁŽĎANY – vánoční trhy s proslavenou vánoční štolou

Termín: 08.12.2018 - ADVENT                                                    Cena: 780,- Kč / osoba

Program: prohlídka památek s průvodcem - světoznámý Zwinger, Obrazárna Starých Mistrů se „Sixtinskou madonou“ od Raffaela, Semperova opera, Katedrála, Sídelní zámek saských kurfiřtů a králů, Kurfiřtská stáj, Královská pokladnice, unikátně rekonstruovaný chrám Frauenkirche a mnoho muzeí. Krásná procházka je po promenádě Brűhlská terasa, zvané „balkón Evropy“ s velkolepým výhledem na Labe. V předvánočním čase se zde konají vyhlášené adventní trhy. Altmarkt – návštěva nejstaršího vánočního trhu v Německu. Osobní volno na prohlídku i nákup tradičních řemeslnických vánočních výrobků, na ochutnávku proslavené vánoční štóly a svařeného vína, ale i na návštěvu památek nebo na nákupy v obchodních domech na Pragerstrasse a Wilsdrufferstrasse.

 Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice – Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat v pozdních večerních hodinách

mnichov - advent v hlavním městě bavorska

Termín: 01.12.2018 - ADVENT                                                 Cena: 750,- Kč / osoba

Program: prohlídka historického města s průvodcem - Karlovo náměstí, chrám Panny Marie, stará a nová radnice, Mariánské náměstí, Dvorní pivovar... Adventní trh se konal v r. 1806 před radnicí poprvé, dnes je vánočních stánků více než 200...

Odjezd: v 05.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

PASOV A TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FŰSSING

Termíny: 01.12., 02.12., 08.12., 09.12., 10.12., 15.12., 16.12. 2018  

Cena: 690,- Kč / osoba včetně vstupu do lázní na 5 hodin

Program: prohlídka památek s průvodcem, návštěva vánočního trhu a nákupní třídy, při přejezdu do lázní zastávka u OD Aldi, odpoledne koupání 5 hodin v termálních lázních Bad Füssing - možnost výběru lázní.

Odjezd: v 07.00 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách

srn / rakousko - berchtesgaden a salzburg

Termín: 15.12.2018 - ADVENT                                                 Cena: 690,- Kč / osoba

Program: procházka po břehu zelenosmaragdového alpského jezera Königsee a kouzelným, historickým, tržním městečkem Berchtesgaden s adventním trhem, které leží v německých Bavorských Alpách. Přejezd do, pouhých 30 km vzdáleného, historického města Salzburg. Prohlídka rodiště W.A.Mozarta a místního adventního trhu.

Odjezd: v 06.30 hod - Č. Budějovice - Mariánské náměstí, stanoviště MHD, návrat ve večerních hodinách